Lịch thi đấu UEFA - EURO U21 Qualifying hôm nay - Lịch bóng đá UEFA - EURO U21 Qualifying 2023-2024

Lịch thi đấu UEFA - EURO U21 Qualifying hôm nay

filter
Bộ lọc tìm kiếm
Chọn giải đấu
Chọn Quốc gia
Tỷ lệ
Chỉ hiển thị trận đấu có Tỷ lệ
setting
Cài Đặt
Thứ tự trận đấu
Thời gian
Giải đấu
Hiển thị TL
Hiển thị trang
Thông báo
Tất cả
Đã yêu thích
Chuông bàn thắng mới
Âm thanh đội nhà
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Âm thanh đội khách
Sound 1
Sound 2
Sound 3
Báo thẻ có thẻ
Mũi giờ
Loại TL kèo
Giờ
Chủ
Tỉ số
Khách
H1/Góc
Số liệu
Ngày 30/12
20:00
Italy U21
Turkey U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 21/03
20:00
Israel U21
Poland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
North Macedonia U21
Gibraltar U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Belgium U21
Malta U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Scotland U21
Kazakhstan U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Andorra U21
Croatia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Portugal U21
Faroe Islands U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 22/03
20:00
Luxembourg U21
Serbia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
San Marino U21
Ireland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Montenegro U21
Armenia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Germany U21
Kosovo U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Azerbaijan U21
England U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Albania U21
Finland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Belarus U21
Greece U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Slovenia U21
Bosnia-Herzegovina U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Wales U21
Lithuania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 25/03
20:00
Moldova U21
Netherlands U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 26/03
20:00
Germany U21
Israel U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
England U21
Luxembourg U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Gibraltar U21
Georgia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Norway U21
San Marino U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Armenia U21
Romania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Kazakhstan U21
Hungary U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Serbia U21
Northern Ireland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Poland U21
Bulgaria U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Azerbaijan U21
Ukraine U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
North Macedonia U21
Sweden U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Italy U21
Latvia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Albania U21
Switzerland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Montenegro U21
Finland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Spain U21
Belgium U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Denmark U21
Lithuania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Portugal U21
Croatia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Greece U21
Andorra U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Austria U21
Cyprus U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
22:00
Czech Republic U21
Iceland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 06/06
21:00
Iceland U21
Denmark U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 05/09
19:00
Georgia U21
Moldova U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Kazakhstan U21
Malta U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Netherlands U21
North Macedonia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Italy U21
San Marino U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Croatia U21
Faroe Islands U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 06/09
19:00
Luxembourg U21
Azerbaijan U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Ukraine U21
Serbia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Estonia U21
Israel U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Sweden U21
Gibraltar U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Latvia U21
Norway U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Switzerland U21
Albania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Armenia U21
Finland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Northern Ireland U21
England U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Turkey U21
Ireland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Romania U21
Montenegro U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Scotland U21
Spain U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Lithuania U21
Czech Republic U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Bosnia-Herzegovina U21
Austria U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
France U21
Slovenia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 09/09
19:00
Netherlands U21
Georgia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Gibraltar U21
North Macedonia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 10/09
19:00
Northern Ireland U21
Ukraine U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Ireland U21
Latvia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
San Marino U21
Turkey U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Montenegro U21
Switzerland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Malta U21
Scotland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Hungary U21
Spain U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Israel U21
Kosovo U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Azerbaijan U21
Serbia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Estonia U21
Germany U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Norway U21
Italy U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Finland U21
Romania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Kazakhstan U21
Belgium U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Moldova U21
Sweden U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
20:00
Bulgaria U21
Poland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Slovenia U21
Cyprus U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
France U21
Bosnia-Herzegovina U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Croatia U21
Portugal U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Iceland U21
Wales U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Denmark U21
Czech Republic U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Faroe Islands U21
Greece U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 10/10
19:00
Sweden U21
Georgia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Spain U21
Kazakhstan U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Hungary U21
Malta U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Iceland U21
Lithuania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 11/10
19:00
Montenegro U21
Romania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Scotland U21
Belgium U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Germany U21
Bulgaria U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Turkey U21
Latvia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Switzerland U21
Finland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Kosovo U21
Poland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
England U21
Ukraine U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Ireland U21
Norway U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Faroe Islands U21
Portugal U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Cyprus U21
France U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Croatia U21
Andorra U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Austria U21
Slovenia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Wales U21
Czech Republic U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 12/10
19:00
Northern Ireland U21
Azerbaijan U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 14/10
19:00
Netherlands U21
Sweden U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
Ngày 15/10
19:00
Albania U21
Armenia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Romania U21
Switzerland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Kazakhstan U21
Scotland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Luxembourg U21
Northern Ireland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Estonia U21
Kosovo U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Poland U21
Germany U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Georgia U21
North Macedonia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Norway U21
Turkey U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Finland U21
Montenegro U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Belgium U21
Hungary U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Spain U21
Malta U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Serbia U21
Ukraine U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Israel U21
Bulgaria U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
England U21
Azerbaijan U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
Italy U21
Ireland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
19:00
San Marino U21
Latvia U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Croatia U21
Greece U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
France U21
Austria U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Czech Republic U21
Lithuania U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Andorra U21
Portugal U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Faroe Islands U21
Belarus U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Bosnia-Herzegovina U21
Cyprus U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   
21:00
Denmark U21
Iceland U21
Phân tích Tổng quan Đội hình Kết quả
   
   
   

Lịch thi đấu UEFA - EURO U21 Qualifying hôm nay có những gì?

Lịch thi đấu UEFA - EURO U21 Qualifying hôm nay mới nhất được cập nhật đầy đủ của 52 đội bóng thuộc nước Châu Âu mùa bóng 2023-2024.

Lịch UEFA - EURO U21 Qualifying ngày mai và lịch thi đấu bóng đá giải UEFA - EURO U21 Qualifying sớm cũng được Bongdalu123 cung cấp nhanh nhất và chuẩn nhất tới bạn đọc.

Bongdalu123 là chuyên trang về dữ liệu bóng đá hàng đầu Việt Nam sẽ gửi tới bạn đọc LTD BD UEFA - EURO U21 Qualifying chính xác nhất của 52 bao gồm: Albania U21, Andorra U21, Armenia U21, Austria U21, Azerbaijan U21, Belarus U21, Belgium U21, Bosnia-Herzegovina U21, Bulgaria U21, Croatia U21, Cyprus U21, Czech Republic U21, Denmark U21, England U21, Estonia U21, Faroe Islands U21, Finland U21, France U21, Georgia U21, Germany U21, Gibraltar U21, Greece U21, Hungary U21, Iceland U21, Ireland U21, Israel U21, Italy U21, Kazakhstan U21, Kosovo U21, Latvia U21, Lithuania U21, Luxembourg U21, Malta U21, Moldova U21, Montenegro U21, Netherlands U21, North Macedonia U21, Northern Ireland U21, Norway U21, Poland U21, Portugal U21, Romania U21, San Marino U21, Scotland U21, Serbia U21, Slovenia U21, Spain U21, Sweden U21, Switzerland U21, Turkey U21, Ukraine U21, Wales U21.

Ngoài xem lịch UEFA - EURO U21 Qualifying hôm nay và rạng sáng ngày mai thuộc Châu Âu mùa bóng 2023-2024 thì quý bạn đọc cũng có thể xem lịch thi đấu bóng đá của hơn 1000 giải đấu trên khắp thế giới tại chuyên trang Lịch thi đấu Bongdalu của chúng tôi.